24-09-26 Healing Power of Sound, steg 2 -modul 1 med Marie Bergman

Vi har nu bestämt att vem som helst kan närvara på skåldagen 26-29 september med Marie Bergman och mig. Du behöver inte ha några förkunskaper, men vara intresserad av soundet, vibrationerna, healingen och upplyftandet från skålarna förstås.

I min del av helgen kommer du att få relatera till dina egna skålar (om du inte har, får du låna) på ett sätt som du aldrig har gjort förut. De kommer att bli dina allierade och vänner för all framtid, samtidigt som vi kopplar samman dem med schamanska riter i små teman som t.ex. elementen/Bands of Power, chakrana/Harmony Rite, Solen, Månen, Stjärnorna. Skålarna kommer att på ett nytt sätt serva dig på denna episka resa som sound och schamanism utgör och som kollibrin guidar oss i. Om du så bara äger en skål så går det att använda den i alla dessa hjärtöppnande tekniker. Annars får du som sagt låna.

Marie beskriver sin del så här kort:
”Jag tänker att jag gör en Vagusintro och fördjupar redskapen Toning, Havening, Tapping, Inspirerad sång, och en del vagusfördjupningar så vi integrerar Vaguskartan, den är bra att ha!” Några sånger bryter vi av med under dagen.

På torsdagkvällen bjuder Marie och jag på en soundmeditation med avslutande mantrasång.

Investering: 3500 kr PLUS MOMS 25% i kursavgift
Mat och Boende: 3255 kr inkl moms inkl moms
Vi börjar den 26/9 klockan 11.00 och slutar på söndagen ca. 14.30

Här kan du läsa mer om skålarnas magiska effekter:
”Dåligt humör och förhöjd ångest är kopplade till ökad förekomst av sjukdomar. Denna studie undersökte effekterna av ljudmeditation, speciellt tibetansk sångskålsmeditation, på humör, ångest, smärta och andligt välbefinnande. Sextiotvå kvinnor och män (medelålder 49,7 år) deltog. Jämfört med förmeditation rapporterade deltagarna efter ljudmeditationen signifikant mindre spänning, ilska, trötthet och nedstämdhet (alla P s <.001). Dessutom upplevde deltagare som tidigare var naiva till denna typ av meditation en signifikant större minskning av spänningen jämfört med deltagare som upplevt denna meditation. Känslan av andligt välbefinnande ökade signifikant hos alla deltagare.
Tibetansk sångskålsmeditation kan vara en genomförbar lågkostnadsteknologisk intervention för att minska känslor av spänning, ångest och depression och öka andligt välbefinnande. Denna meditationstyp kan vara särskilt användbar för att minska spänningar hos individer som inte tidigare har utövat denna form av teknik.”

Varmt välkommen!