Kontakt

huset

Vägbeskrivning till Geijerslund

Om du kommer söderifrån så tar du till vänster i Noras enda rondell mot Järnboås. Följ huvudleden när den svänger kraftigt åt höger, förbi en skola på höger sida och fram till en T-korsning. Ta till vänster mot Järnboås. Lämna staden och efter ett par km passerar du en kyrkogård på höger sida. Ca. 700 m efter denna ser du en vägtrumma på vänster sida på vilken det står Geijerslund. Sväng upp till vänster på en liten grusväg och kör fram till en parkeringsplats. Gå upp till huset.

Koordinater till GPS. Koordinatsystem RT 90
6603514,921
1455927,917

Gibson Musik och Yoga – Born, Geijerslund
713 93, NORA

Email: karin@gibsonmusik.se
Website: www.gibsonmusik.se