Behandlingar

IMG_2648                           IMG_2626

Vi har alltid trott att om vi har gener för cancer och andra sjukdomar, så kan vi förvänta oss att dessa tillstånd utvecklas i rakt nedstigande led. Men vi är inte fast sjukdom. Enligt mitt sätt att se det beror sjukdomar på 3 saker:
1. Våra tankar och övertygelser ( läs gärna den nya boken Från Offer till självinsikt  av Karin Gibson )
2. Vad vi tillför kroppen näringsmässigt ( eller inte ). Med rätt näring är det möjligt att vara frisk och producera nya hjärnceller till långt över de 90 ( se gärna Facebookgrupp Den Fullkomliga Födan )
3. Hur mycket stress vi har i kroppen ( vilket i stor utsträckning beror på de två ovan nämnda orsakerna )

Ljud har funnits som healingmetod genom tiderna, musik och vibrationer har varit del av många kulturers healintekniker – något vi i stor utsträckning har kommit bort ifrån tills för ca 10 år sedan då fenomenet Soundhealing exploderade. Genom soundhealing kan vi påverka tusentals celler men också våra gener.

Det finns mediciner för i stort sett alla tillstånd, men inte för inre frid. Inre frid är grunden för hälsa.
Healing handlar om helhet, att titta på allt som en process. Att ha en andlig praktik kan sänka stressnivåerna märkbart: yoga, meditation, mindfullness, chanting och sound. Människor som mediterar har lägre nivåer av kortisol, lägre blodtryck, mindre smärta, mindre risk att utveckla cancer, diabetes, för tidigt åldrande m.m.

En soundhealing tar dig in i extremt djupt tillstånd av avslappning där kroppen får möjlighet att läka på alla nivåer. Jag använder mig av ljudkällor som gongar, singingbowls, chrystalbowls den egna rösten och andra högfrekventa ljud som har förmågen penetrera blockeringar i våra energikanaler, de som i sin tur skapar sjukdom. Varje cell fylls med hög energi. Kroppen består av 75% vatten och är därmed ett excellent medium för ljud och vibration ( läs gärna Dr Emotos bok Budskap från vatten )

Behandlingen tar en timme, det enda du behöver göra är att ligga eller sitta ner och slappna av medan du tar emot ljud med höga, helande vibrationer i hela ditt system. Ljud är bärare av intention och

sound + intention=healing

Plats Born Geijerslund
Investering: 600 kr ( vid en serie behandlingar om minst 3 st 500 kr/timme ).