Kalendarium

24-10-24 Rites Cermonies and Medicinsongs in Pachacuti, del 2

Enligt qeroschamanismen lever vi i Pachacuti, tiden som vänder världen, eller ställer världen tillrätta. Nycklarna till den nya människan, Homo Luminus, finns enligt samma tradition i Munay-kiriterna. Under den ettåriga utbildningen i Medicinhjulet har jag fått alla riter (2 i efterhand eftersom jag missade det sista tillfället), men jag ska fördjupa mig i dem ytterligare […]

24-11-14 Healing Power of Sound, steg 2 modul 2

Detta är en fortsättning på Healing Power of Sound steg 1 där du blir certifierad Soundworker in Service of Peace.När du har gått gongen steg 1 fyra dagar, är du kvalificerad att gå steg två, ytterligare 4 dagar med gong. Det är Beatrice Nilsson och jag själv, Karin, som kommer att leda dessa 4 dagar. […]

24-12-05 Stillhetsretreat, ACIM, Munay

En fyradagarsretreat där vi stillar våra sinnen inför jul. Vi går in i ACIMs budskap, sjunger upplyftande sånger, yogar, mediterar, promenerar, använder oss av schamanska verktyg, ceremonier och riter. Sound har sin naturliga plats i de ”arbeten” vi gör. Varmt varmt välkomna!Kursavgift 2500 kr Kost och logi 3400 kr (3 nätter, 10 mål mat)