Author: karin

20-04-17 Vårretreat i Nyhyttan

Retreaten i april kommer att handla om A Course in Miracles, det vill säga nonduality ur kristet perspektiv. Eftersom ACIM är ett kanaliserat budskap och eftersom det är Jesus som talar till oss, ja han delger oss det budskap som mänskligheten inte var redo för för 2000 år sedan, kommer jag utan urskiljning att använda […]