24-07-18 Rites, Ceremonies and Medicinsongs in Pachacuti, del 1

Enligt qeroschamanismen lever vi i Pachacuti, tiden som vänder världen, eller ställer världen tillrätta. Nycklarna till den nya människan, Homo Luminus, finns enligt samma tradition i Munay-kiriterna.

Under den ettåriga utbildningen i Medicinhjulet har jag fått alla riter (2 i efterhand eftersom jag missade det sista tillfället), men jag ska fördjupa mig i dem ytterligare genom en 10 veckors utbildning för Marcela Lobos, Alberto Villoldos, 4 gästlärare och qeroschamaner.

Detta vill jag dela och det ska också delas-det är ett entydigt budskap från traditionen.

Under 4 dagar i juli, kommer du att få de 5 första riterna på traditionellt sätt, sound, trumma och sång kommer att integreras under hela helgen. Du kommer att få yogaaktiveringar av riterna (så du kan aktivera dem hemma), alldeles nyskrivna medicinsånger och nya sånger för att kalla på varje rit, kunskap om qeroschamanismen och teachings, allt samlat i en manual med utförliga bilder och texter. Vi kommer att trumma tillsammans och du kommer att få vara med om en trumresa och delta i olika schamanska ceremonier och healingmetoder.

Vi kommer att ha eldceremoni, bergsceremoni, ceremoniella bad, vistas i skogen, lära oss att vara Daykeeper’s-förvaltare av Moder Jord.

Det första kurstillfället äger rum 18-21 juli och det andra tillfället 24-27 oktober.

Kurskostnad per tillfälle: 4000 kr, nu nedsatt till 2000 kr plus moms (2500 kr).
Min intention är att sprida detta till så många som möjligt och då ska inte ekonomin vara avgörande.

Mat och logi 3255 kr”

Varmt välkommen!
Aho!