20-03-31 Extra Yoga i Geijerslund

Välkommen till 5 extra gånger med SoundYoga denna vår.5 SoundYogapass som innehåller meditation, dynamisk yoga, statisk yoga, avslappning, mantrasång och massor av SOUND31/3 Förankrad i Jag Är (1:a chakrat)7/4 Rörelse förändring och flöde (2:a chakrat)14/4 En flexibel ryggrad, ett stärkt navelcenter och en expanderad aura 21/4 Intuition (6:e chakrat)28/4 Awakening (7:e chakrat) 650 kr för […]

20-04-08 Gongkväll med Nada Brahma

Naad är det bakomliggande ljud som ständigt flödar i universum – det ljud som hela skapelsen är sprungen ur. Nada betyder ljud och Brahma Gud. Nada Brahma kan översättas med Guds Röst eller Gudomligt ljud. Genom att använda ljud från våra egna röster i en humming meditation, leds vår uppmärksamhet in till den plats där […]

20-04-17 Vårretreat i Nyhyttan

Retreaten i april kommer att handla om A Course in Miracles, det vill säga nonduality ur kristet perspektiv. Eftersom ACIM är ett kanaliserat budskap och eftersom det är Jesus som talar till oss, ja han delger oss det budskap som mänskligheten inte var redo för för 2000 år sedan, kommer jag utan urskiljning att använda […]