20-01-14 Vårterminens Yoga i Geijerslund

Välkommen till en ny termin med SoundYoga. Vi fortsätter med 10 nya SoundYogapass som innehåller meditation, dynamisk yoga, statisk yoga, avslappning, mantrasång och massor av SOUNDDenna termin: Förankrad i Jag Är ( 1:a chakrat)Kreativitet och Njutning (2:a chakrat)Vår Sanna Natur (6:e chakrat)Tomheten (7:e chakrat)Shakti Power – ett pass för den Feminina energin Renande av den […]