Om mig

om_mig

Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av självkännedom och andlig utveckling. Vad är andlighet? För mig är det att se att det finns en verklighet bortom den vi i dag tror är sann. Bortom, bredvid, eller hur man nu vill uttrycka sig. Det finns en källa i oss alla, mer eller mindre dold, och för mig handlar det om att vara den källan så mycket som möjligt i mitt vardagliga liv. Att inte tro på tankarna och den s.k. verklighet de skapar, utan betrakta tankeflödet och se att det sker per automatik.

Den plats jag betraktar livets skeenden ifrån och som jag kallar källan, är fridfull, stilla, obegränsad och ickedömande – det totalt motsatta jag betraktar från egot: dömande, fördömande, missundsamhet  m.m.
Det som inspirerar mig i livet är naturen, mina relationer, men också författare som identifierat källan och hittat hem, såsom Eckhart Tolle, Adyashanti, Gangaji, Papaji, Rahasya,  Rupert Spira m.fl. Jag läser varje dag året runt ur A Course In Miracles, en i mitt tycke stor inspirationskälla för den växande människan.

Varje morgon, året runt, utövar jag också yoga SoundYoga, Yinyoga och MEM-yoga dessa älskade redskap för att få tillgång till sin livskraft, medvetenhet, energi och Gudsnärvaro.
Yoga har jag utövat i 16 år och blev färdig Yoga och meditationslärare 2008 efter en 2-årig internationell utbildning.

Man kan säga att yogan har tagit mig till andra dimensioner både fysiskt och spirituellt. Med den kom också gongen och ljudhealingen in i mitt liv ( se länk ). Tack Don Conreaux, Methab Bhenton,Tom Soltron, Abby del Sol och Ina Kornfeldt. Åren 2010 och 2013 gick jag kurs för Don Conreaux och blev gongmästare. 2014 blev jag certifierad gongyogalärare av Methab Bhenton.

2016 gick jag en fortbildning till Yinyogalärare, steg 1 och blev också efter ett drygt års studier färdig MEM-gongyogalärare.

Numera ligger min huvudsakliga verksamhet i kurser och retreater på Nyhyttans kurort. En gång i månaden har jag förmånen att vara där med utbildningar såsom Healing Power of Sound i 3 steg, Yogaretreater, Befria Röstenkurser,  LEK-helger, ALM-helger och varannan månad nu också en ettårig SoundYogalärarutbildning ( se separat länk).

Tack morfar, Karl Liden och mamma, Gertrud Zetterlund som givit mig musikalitén, och inspirationen till att bli lärare, två hörnstenar i min verksamhet som består av yogaklasser, sångkurser, gongkurser, shrutiboxkurser, självkännedomskurser, retreater och gongkvällar.
Och tack Rahasya, lärare och vän som sommaren 2015 gav mig namnet Anand.

Min verksamhet expanderar nu med en rasande fart – precis som mitt horoskop som Methab Benton gav mig för 6 år sedan.

Jag är tacksam för det som kommer till mig och fortsätter så länge universum har användning för mig.