23-04-20 Fortbildning 1 kull 2

Detta är en helg för de SoundYogalärare som tog examen i april. Vi kommer att jobba vidare med rösten och givetvis 2 nya SoundYogapass. Dessutom kommer vi att gå igenom den nya SoundYogamassagen (en gren av SoundYogan), där vi använder oss av skålar på kroppen för att släppa på blockeringar och fördjupa de statiska poserna. En mycket revitaliserande och avslappnande form av yoga där man jobbar två och två: den ena utför yoga och den andre jobbar som soundhealer med skålar, stämgafflar och röst som redskap. Dessutom en härlig trumworkshop.

Plats: Nyhyttans kurortshotell
Tid: Fredag 11, till söndag 15
Kostnad: 5000 kr plus mat och logi: 2500 kr (inkl moms)