22-10-27 SoundYoga-lärarutbildning modul 5

Denna helg:
Kroppsställningar pass 9-10
Två soundyogapass
Vårt kraftcentrum
Solmantran
Elevhållna pass
Gongbad
Grupparbeten
Respirationssystemet
Ceremoni
Självkännedom/Meditation: A Course in Miracles
Gästföreläsare Monica Holm, yoga och forskning Cere