22-03-18 SoundYoga lärarutbildning Modul 2

Läs mer om själva utbildningen på den specifika sidan ovan
Denna helg:
Vad är Yinyoga
Yin Yang
Meridianerna
Organen
Njurmeridianen
Fascian
Muskler och leder
Vipassana
MEM-yoga
Mantran
Nutida lärare och inspiratörer
Himalayan Singingbowls
Solfeggio
SoundYogapass 3 och 4
Föreläsning: Evita Johles, biomekanik