22-02-18 SoundYoga lärarutbildning modul 6 Examen för andra kullen

Denna helg:
1:a och 2:a Chakrat
Rytm, melodi, harmoni
Handhållen gong
Redovisning av elevarbeten
Mantrasång och cirkeldans
Yoga Nidra
Två nya SoundYogapass
Ceremoni
CERTIFIERING