21-10-29 SoundYoga lärarutbildning modul 4

Helg 4
Kroppsställningar pass 7-8
Två soundyogapass
De fem elementen
Halscentrat
Gongtekniker för de 5 elementen
Mudras för de fem elementen
Gongyoga – Manamaya kosha
Rösten
Elevhållna pass
Mantran för de fem elementen
Nervsystemet och Körtelsystemet
Självkännedom/Meditation: Adyashanti, Gangaji
Ceremoni
Gästföreläsare: Ulrika Oausson, Kommunikation