24-06-13 SoundYogalärarutbildning modul 4

Denna helg:
Asanas till pass 7 och 8
Två nya SoundYogapass
De fem elementen (mudras, mantran, elementandning, gongtekniker)
Det femte Chakrat
Nerv och körtelsystemet
Befria Rösten – heldag
Puja, även i praktiken
Nutida lärare och inspiratörer: Adyashanti och Gangaji
Elevhållna yogapass
Föreläsare: Ulrika Olausson, Kommunikation