23-06-15 Fortbildning 1 SoundYoga

Detta är en helg för de SoundYogalärare som tog examen 2022 och i februari 2023. Vi kommer att jobba vidare med rösten och givetvis 2 nya SoundYogapass. Dessutom kommer vi att gå igenom den nya SoundYogamassagen (en gren av SoundYogan), där vi använder oss av skålar på kroppen för att släppa på blockeringar och fördjupa de statiska poserna. En mycket revitaliserande och avslappnande form av yoga där man jobbar två och två: den ena utför yoga och den andre jobbar som soundhealer med skålar, stämgafflar och röst som redskap. Dessutom en härlig trumworkshop, det sjätte chakrat, underbar gemenskap och samvaro med schamanska inslag.

Vi startar torsdagen den 15/6 till lunch 13.00 och avslutar 14.30 på söndagen.
Plats: Nyhyttans Kurort
Pris: Kursavgift 3125 kr
Mat och husrum (3 nätter plus 10 mål mat) 3185 kr