22-04-08 ACTA – A call to Awakening

Denna mycket speciella helg kommer vi att ha som tema:
”Den direkta vägen”.

Det finns en väg som inte är beroende av några som helst discipliner, metoder eller tekniker och det är den då vi vänder uppmärksamheten inåt och får en egen erfarenhet av att vår essens är densamma som Guds. Att vända uppmärksamheten inåt är att öva Gudsnärvaro.
Vi tränar oss också i att under helgen hålla denna närvaro levande i allt vi gör: yogar, promenerar, sjunger mantran, låter alla sorters ljud flöda genom oss. Teachings och pointers från Adyashantis bok Den direkta vägen och ACIM.
Vi börjar klockan 17 på fredagen – middag klockan 18.
Vi slutar ca. 15 på söndagen.
Varmt välkommen till en omvälvande helg i fullständig närvaro.
Investering: 3900 kr inklusive boende i enkelrum med hotellstandard, och vegetarisk mat.