21-05-14 SoundYoga lärarutbildningen modul 2

Läs mer om själva utbildningen på den specifika sidan ovan:

Denna helg:
Vad är Yinyoga
Yin Yang
Meridianerna
Organen
Njurmeridianen
Fascian
Muskler och leder
Vipassana
MEM-yoga
Mantran
Nutida lärare och inspiratörer
Himalayan Singingbowls
Solfeggio
SoundYogapass 3 och 4