21-03-19 SoundYoga lärarutbildningen modul 1

Läs mer om själva utbildningen på den specifika sidan ovan.

Denna första helg:
Yogans historia
Patanjalis tre första sutror
Kundaliniyoga som inspiration
Pranayamas
Kroppslås
Rörelseapparaten
Yogisk livsstil
Mantran
Gongen, slagtekniker
Nutida lärare och inspiratörer
SoundYogapass 1 och 2