21-04-16 SoundYoga Lärarutbildning Modul 5 för första kullen

Denna helg:
Kroppsställningar pass 9-10
Två soundyogapass
Vårt kraftcentrum
Solmantran
Elevhållna pass
Gongbad
Grupparbeten
Respirationssystemet
Ceremoni
Självkännedom/Meditation: A Course in Miracles
Gästföreläsare Monica Holm, yoga och forskning Ceremoni