20-08-21 SoundYoga Lärarutbildning modul 3

Läs mer om själva utbildningen på den specifika sidan ovan.
Denna helg:
Kundalini
Chakrasystemet
Koshas
Mudras
Gongyoga
432 hz
Humming
Shrutibox
Mantran
Nutida Lärare och inspiratörer
SoundYogapass 5 och 6
Västerländsk anatomi med Carina Henningsson