20-10-29 SoundYoga lärarutbildning modul 4

Läs mer om utbildningen på den specifika sidan ovan

Denna helg:
De fem elementen
Det tredje Chakrat
GongYoga
Gongbad
Handhållen Gong
Mantran
Solmantran
Nutida lärare och inspiratörer
Elevhållna yogapass
SoundYogapass 7 och 8
Puja