21-08-20 SoundYoga lärarutbildningen modul 3

Läs mer om själva utbildningen på den specifika sidan ovan.

Denna helg:
Kundalini
Chakrasystemet
Körtlar
Koshas
Mudras
Gongyoga
432 hz
Humming
Shrutibox
Mantran
Nutida Lärare och inspiratörer
SoundYogapass 5 och 6
Föreläsning: Hormoner med Carina Henningsson