19-10-02 Gongkväll med Yoga Nidra

Yoga Nidra betyder ”yogisk sömn.”

Yoga Nidra skiljer sig från andra avspänningstekniker i att man aldrig blir ombedd att medvetet slappna av. I stället låter man sig utan förståelse- eller tankeansträngning ledas genom följande upplevelser:]

  1. Förberedelse: Yoga Nidra utövas liggande på rygg på golvet med en tunn matta under sig. Man ligger med slutna ögon i yogaställningen shavasana (dödsstilla), se bild. I detta första skede blir man medveten om platsen man befinner sig på, kroppens fysiska tillstånd och det faktum att man är på väg att träna Yoga Nidra.
  2. Sankalpa (sanskrit: beslut): Beslutet som fattas i början av Yoga Nidra kan jämföras med att ett frö blir sått i vårt undermedvetna. Detta beslut kommer att följa oss även i vår vardag och stödja dess förverkligande. Sankalpa, vilket upprepas flera gånger mentalt, ska vara lätt att förstå, positivt och kortfattat.
  3. Resan genom kroppen: Här vandrar medvetandet från en kroppsdel till en annan i en given ordning med början vid höger tumme. För att ovidkommande tankar inte ska ta hjärnans uppmärksamhet sker förflyttningen mellan kroppsdelarna i ett snabbt tempo. [1]
  4. Andningsmedvetande: Vid denna övning betraktar man sin naturliga andning utan att påverka den. Detta är den andningsrytm som kroppen har när man själv inte tänker på det. Genom att vända sin uppmärksamhet till exempel till hur bröstkorgen/magen höjs och sänks eller hur luften strömmar in och ut genom näsan får man kontakt med sin naturliga andning. [4]
  5. Motsatta tillstånd: Här upplever man på ett genomgripande sätt motsatta fysiska och emotionella tillstånd. Tyngd och lätthet, värme och kyla, smärta och glädje är exempel på dessa.
  6. Visualisering: Utvalda symboler och bilder visualiseras framför de slutna ögonen. Med hjälp av mantra och musik skapas även en förbindelse till de åtta stora chakra längs ryggraden.
  7. Sankalpa: Innan djupavspänningen slutförs upprepas mentalt samma beslut som i punkt två.
  8. Avslutningen: Genom att bli medveten om ljud i omgivningen, sedan slå upp ögonen och se sig omkring och till sist röra på kroppen återgår medvetandet successivt till platsen där Yoga Nidra utövas på.Hela Yoga Nidra utförs med levande Musik och avslutas med ett Gongbad.
    Kvällen avslutas med mantrasång,

IMG_0809  headpic41

Plats Geijerslund

Tid 18.30

Investering 250 kr

Föranmälan!
Varmt välkommen!